Kalendar Katoličkog i Pravoslavnog Uskrsa 2022 2023 2024

U nastavku slijede datumi Uskrsa po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru, odnosno, kolokvijalno, datum Uskrsa po katoličkom i pravoslavnom kalendaru (crkve koje koriste julijanski kalendar).

Uskrs 2022

katolički: 17. April

pravoslavni: 24. April

Uskrs 2023

katolički: 9. April

pravoslavni: 16. April

Uskrs 2024

katolički: 31. Mart

pravoslavni: 5. Maj