Skip to content
Home » USKRS 2023 – Katolički i Pravosalvni Datumi

USKRS 2023 – Katolički i Pravosalvni Datumi

Katolički Uskrs 2023 dolazi 09. Aprila / Travanj 2023. (09.04.2023.) (Nedelja)
Pravoslavni Uskrs / Vaskrs 2023 dolazi 16. April / Travanj 2023. (16.04.2023) (Nedelja)
USKRS / VASKRS 2023