NERADNI DANI, DRŽAVNI, VJERSKI I DRUGI PRAZNICI U Republici Srpskoj ZA 2018 2019 2020. GODINU. NERADNI DANI  U Federaciji Bosne i Hercegovine ZA 2018 2019 2020. Kalendar s neradnim danima

NERADNI DANI, DRŽAVNI, VJERSKI I DRUGI PRAZNICI U REPUBLICI SRPSKOJ 2018

1 i 2. januar (pon-uto) Nova godina neradni dani
6. i 7. januar (sub-ned) Badnji dan i Božić (za pravoslavce) neradni dani
9. januar (uto) Dan Republike praznuje se u skladu sa odlukom Vlade
14. januar (ned) Nova godina (po julijanskom kalendaru) praznuje se u skladu sa odlukom Vlade
25. mart (ned) Ljetnje računanje vremena (pomjeranjem za jedan čas unaprijed sa 2h na 3h)
30. mart, 1. i 2. april (pet-ned-pon) Veliki petak i Uskrs (za rimokatolike) neradni dani
6, 8. i 9. april (pet-ned-pon) Veliki petak i Vaskrs (za pravoslavce) neradni dani
1. i 2. maj (uto-sri) Međunarodni praznik rada neradni dani
9. maj (sri) Dan pobjede nad fašizmom neradni dan
15. i 16. jun (pet-sub)* Ramazanski bajram (za pripadnike islamske vjeroispovijesti) neradni dani
21. i 22. avgust (uto-sri) Kurbanski bajram (za pripadnike islamske vjeroispovijesti) neradni dani
28. oktobar (ned) Zimsko računanje vremena (pomjeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h)
21. novembar (sri) Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH neradni dan
24. i 25. decembar (pon-uto) Badnji dan i Božić (za rimokatolike) neradni dani

 

NERADNI DANI, DRŽAVNI, VJERSKI I DRUGI PRAZNICI U REPUBLICI SRPSKOJ 2019

1. i 2. januar (uto-sri) Nova godina neradni dani
6. i 7. januar (ned-pon) Badnji dan i Božić (za pravoslavce) neradni dani
9. januar (sri) Dan Republike praznuje se u skladu sa odlukom Vlade
14. januar (pon) Nova godina (po julijanskom kalendaru) praznuje se u skladu sa odlukom Vlade
31. mart (ned) Ljetnje računanje vremena (pomjeranjem za jedan čas unaprijed sa 2h na 3h)
19. april, 21. i 22. april (pet, ned i pon) Veliki petak i Uskrs (za rimokatolike) neradni dani
26, 28. i 29. april (pet, ned i pon) Veliki petak i Vaskrs (za pravoslavce) neradni dani
1. i 2. maj (sri-čet) Međunarodni praznik rada neradni dani
9. maj (čet) Dan pobjede nad fašizmom neradni dan
5. i 6. jun (sri-čet) Ramazanski bajram (za pripadnike islamske vjeroispovijesti) neradni dani
11. i 12. avgust (ned-pon) Kurbanski bajram (za pripadnike islamske vjeroispovijesti) neradni dani
27. oktobar (ned) Zimsko računanje vremena (pomjeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h)
21. novembar (čet) Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH neradni dan
24. i 25. decembar (uto-sri) Badnji dan i Božić (za rimokatolike) neradni dani

 

NERADNI DANI, DRŽAVNI, VJERSKI I DRUGI PRAZNICI U REPUBLICI SRPSKOJ 2020

1. i 2. januar (sri-čet) Nova godina neradni dani
6. i 7. januar (pon-uto) Badnji dan i Božić (za pravoslavce) neradni dani
9. januar (čet) Dan Republike praznuje se u skladu sa odlukom Vlade
14. januar (uto) Nova godina (po julijanskom kalendaru) praznuje se u skladu sa odlukom Vlade
29. mart (ned) Ljetnje računanje vremena (pomjeranjem za jedan čas unaprijed sa 2h na 3h)
10. april, 12. i 13. april (pet, ned i pon)* Veliki petak i Uskrs (za rimokatolike) neradni dani
17, 19. i 20. april (pet, ned i pon) Veliki petak i Vaskrs (za pravoslavce) neradni dani
1. i 2. maj (pet-sub) Međunarodni praznik rada neradni dani
9. maj (sub) Dan pobjede nad fašizmom neradni dan
24. i 25. maj(ned-pon) Ramazanski bajram (za pripadnike islamske vjeroispovijesti) neradni dani
1. avgust 31. juli (pon-uto) Kurbanski bajram (za pripadnike islamske vjeroispovijesti) neradni dani
31. oktobar (ned) Zimsko računanje vremena (pomjeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h)
21. novembar (sub) Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH neradni dan
24. i 25. decembar (čet-pet)* Badnji dan i Božić (za rimokatolike) neradni dani

 

Građani imaju pravo na plaćeno odsustvo s posla, po vlastitom izboru, do dva dana u toku kalendarske godine, na dane svojih ostalih vjerskih praznika.

Napominjemo da se islamski praznici računaju po lunarnom – mjesečevom kalendaru, te je potrebno znati da su moguća odstupanja od proračuna za jedan dan.