Pepelnica 2025

Pepelnica 2025

Pepelnica 2025 | Čista Srijeda 2025 godine počinje u Srijedu, 05.03.2025.

Svake godine Pepelnica ili Čista srijeda označava početak korizme posta i uvijek je 46 dana prije Uskrsa. Korizma je razdoblje od 40 dana (ne računajući nedjelje) obilježeno kajanjem, postom, razmišljanjem i na kraju slavljem. Razdoblje od 40 dana predstavlja Kristovo vrijeme kušnje u pustinji, gdje je postio i gdje ga je sotona iskušavao. Korizma traži od vjernika da svake godine odvoje vrijeme za sličan post, označavajući namjerno razdoblje usredotočenosti na Kristov život, službu, žrtvu i uskrsnuće.

Što je Pepelnica ?

Naziv dana potječe od običaja da se vjernici na čelu obilježavaju križem od pepela koji simbolizira smrt i žaljenje za prošlim grijesima. Svećenik će obilježavanje popratiti recitalom Postanka 3,19 - "Sjeti se da si prah i u prah ćeš se vratiti". Tradicija obilježavanja pepelom započela je u ranoj crkvi kao način na koji uporni grešnici izvana pokažu svoju želju za pokajanjem. Do kraja 10. stoljeća taj se običaj proširio na sve vjernike.

Ako želite detaljnije upoznati druge članke slične Pepelnica 2025 posjetite kategoriju Pepelnica.

Go up