Kad je Uskrs - Kad je Vaskrs 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Uskrs 2024 - Katolički Uskrs 2024, Vaskrs 2024 - Pravoslavni Uskrs 2024 datumi za najvažnije katoličke i pravoslavne praznike. Datumi Uskrsa / Vaskrsa po godinama od 2024, 2025

Uskrs 2024 - Katolički Uskrs 2024

Uskrs 2024 ili Katolički Uskrs 2024 slavi se / obilježava u Nedjelju, 31.03.2024.

Vaskrs 2024 - Pravoslavni Uskrs 2024

Vaskrs 2024 ili Pravoslavni Uskrs 2024 slavi se / obilježava u Nedelju, 05.05.2024.

Uskrs 2025 - Katolički Uskrs 2025

Uskrs 2025 ili Katolički Uskrs 2025 slavi se / obilježava u Nedjelju, 20.04.2025.

Vaskrs 2025 - Pravoslavni Uskrs 2025

Vaskrs 2025 - Pravoslavni Uskrs 2025 slavi se / obilježava u Nedelju, 20.04.2025.

Datumi za Uskrs / Vaskrs

Izračunavanje datuma za Katolički Uskrs i Pravoslavni Uskrs / Vaskrs i Jevrejski Pasha.

Uskrs pada u nedjelju prema lunisolarnom (sunce i mjesec) kalendaru, a ne prema fiksnom datumu prema gregorijanskom ili julijanskom kalendaru.

Za Kršćane koji koriste gregorijanski kalendar (moderni kalendar) datum Uskrsa - Katolički Uskrs svake godine pada u nedjelju nakon punog mjeseca nakon 21.03.. Tako će Uskrs svake godine padati između 22. 03.. i uključivo 25. 04. Za Pravoslavce koji koriste julijanski kalendar (trenutačno kasni 13 dana za gregorijanskim kalendarom) imaju sličan način za određivanje Uskrsa na temelju prvog punog mjeseca nakon 3. 04.., tako da će Pravoslavni Uskrs / Vaskrs svake godine pasti negdje između 4. 04. i 8. 05.

Kada je Uskrs - Katolički Uskrs i Vaskrs - Pravoslavni Uskrs od 2024 do 2034 godine:

Datumi za Uskrs - Katolički Uskrs i Vaskrs - Pravoslavni Uskrs od 2024 do 2034 godine:
Uskrs / Vaskrs Katolički Pravoslavni
Uskrs / Vaskrs 2024
31.03.2024
05.05.2024
Uskrs / Vaskrs 2025
20.04.2025
20.04.2025
Uskrs / Vaskrs 2026
05.04.2026
12.04.2026
Uskrs / Vaskrs 2027
28.03.2027
02.05.2027
Uskrs / Vaskrs 2028
16.04.2028
16.04.2028
Uskrs / Vaskrs 2029
01.04.2029
08.04.2029
Uskrs / Vaskrs 2030
21.04.2030
28.04.2030
Uskrs / Vaskrs 2031
13.04.2031
13.04.2031
Uskrs / Vaskrs 2032
28.03.2032
02.05.2032
Uskrs / Vaskrs 2033
17.04.2033
24.04.2033
Uskrs / Vaskrs 2034
09.04.2034
09.04.2034

Ako želite detaljnije upoznati druge članke slične Kad je Uskrs - Kad je Vaskrs 2024 2025 2026 2027 2028 2029 posjetite kategoriju Uskrs.

PREPORUKA

Go up