Home » Pravoslavni Božić 2023 DATUM

Pravoslavni Božić 2023 DATUM

Pravoslavni Božić 2023 je 07.01.2023. Subota (julijanskom kalendaru)

Badnji Dan Vece 06.01.2023. (Petak)

Božić se izvorno slavio 13 dana nakon 25. decembra. U julijanskom kalendaru – mnogo starijem kalendaru koji se koristio prije sadašnjeg gregorijanskog kalendara – Božić se slavio 7. januara. Pravoslavna crkva još uvijek koristi isti stari kalendar.

Pravoslavni Božić 2023 u Svijetu

Srbija, Ukrajina, Makedonija, Gruzija, Crna Gora, Jeruzalem i Rusija koriste stariji julijanski kalendar kako bi odredili kada slaviti dan, koji je 7. Januara, trenutno 13 dana nakon gregorijanskog kalendara.

Pravoslavna crkva u Americi, Rumunjskoj, Albaniji, Finskoj, Konstantinopolu , Antiohiji, Cipru, Grčkoj i Bugarskoj sve je prešla na “revidirani julijanski kalendar” početkom 20. stoljeća koji je isti kao i gregorijanski kalendar. Tako slave pravoslavni Božić 25. Decembra.